Logga in

Netsplit.se

Regler och bestämmelser under våra evenemang

När du deltar på våra evenemang så förbinder du dig att följa dessa regler:

 • Lanet är drogfritt - Alkohol och andra droger är inte tillåtna.
 • Du måste anmäla och betala för eventuell skadegörelse.
 • Du får inte sova mellan/under borden eller på icke anvisad plats (p.g.a brandsäkerheten).
 • Svea rikes lagar gäller.
 • Du får inte röka i lokalerna eller nära någon entré ( OBS! Gäller även elektroniska rökdon).
 • Du får inte göra intrång i/förstöra vår nätverksutrustning/våra servrar.
 • Följ anvisningar från arrangörer, räddningstjänst och polis.
 • Du ansvarar för din plats, när du ska lämna evenemanget skall du be någon av arrangörerna att kolla din plats. Om du lämnar evenemanget utan att någon ansvarig arrangör kollat din plats blir du återbetalningsskyldig för eventuell skadegörelse som kan kopplas till din plats.
Dessutom godkänner du att:
 • Vi kommer ta slumpmässiga bilder och film. Dessa publiceras på vår hemsida, i sociala medier och eventuellt i andra medier samt marknadsföringssyfte.
 • Eventuella avbrott i el/nätverk ger inte rätt till ersättning.
 • Du ansvarar själv för din egendom.
Vi har när som helst rätt att kasta ut dig från ett LAN om du inte följer våra regler eller anvisningar. Är du under 18 år så kontaktar vi förälder om vi känner att det behövs.
Vid skadegörelse, misshandel, hot, stöld, etc. kommer händelsen att polisanmälas.