Logga in

Netsplit.se

Inbjudan till Årsmöte 2017

Netsplit.se inbjuder till årsmöte Lördagen den 25/3 kl 13:37 på Yvradsvägen 39, 792 34, Mora (https://goo.gl/maps/14mrStvCba72)

Motioner (förslag på ärenden att behandla) från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast den 2017-03-20. Dessa skickas via e-post till styrelsen[at]netsplit.se

Om du inte kan närvara vid mötet men ändå vill bli representerad så måste en signerad fullmakt vara tillhanda styrelsen senast den 2017-03-20. Om du vill ha mer information eller behöver hjälp kan du kontakta styrelsen[at]netsplit.se

Följande punkter kommer att avhandlas i dagordningen:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. ekonomisk berättelse för förra året
 8. revisorernas berättelse för förra året
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets verksamhetsplan
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av årets styrelse
 13. val av årets revisor
 14. val av årets valberedare
 15. övriga frågor
 16. mötets avslutande